česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Spolupráce

CEBO aktivně vyhledává a dlouhodobě buduje kontakty s obdobnými zahraničními organizacemi či institucemi, které se zaměřují na nekomerční onkologický výzkum. Tyto instituce jsou v řadě případů úzce zaměřeny, konkrétně na tyto oblasti výzkumu: hematologie, hematoonkologie, neuromuskulární onemocnění, preventivní onkologické programy, hodnocení kvality života.

Hematologie

Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu (ISTH) je odborná společnost, která usiluje o podporu výzkumu v této specifické oblasti hematologie, a to zejména pořádáním workshopů, vydáváním publikací (Journal of Thrombosis and Haemostasis) a léčebných standardů.
World Federation of Hemophilia (WFH) je nezisková organizace působící na mezinárodní úrovni, která usiluje o zlepšení léčby pacientů s hemofilií a jinými dědičnými krvácivými poruchami. WFH je od roku 1969 členem Světové zdravotnické organizace (WHO) a zastřešuje jednotlivé národní organizace ve více než 100 různých zemích.

Hematoonkologie

European Leukemia Network (ELN) sdružuje stovky vědců z celé Evropy, kteří se společně podílejí na výzkumu různých forem leukémie a hledají nové, účinnější metody léčby.

Neuromuskulární onemocnění

TREAT-NMD je síť, která spojuje pacienty postižené neuromuskulárními chorobami a odborníky v této oblasti. TREAT-NMD usiluje o pokroky v diagnostice a léčebné péči, a snaží se vyvíjet nové léčebné postupy, které by přinesly užitek pacientům i jejich rodinám. TREAT-NMD úzce spolupracuje s vědci, zdravotníky, farmaceutickým průmyslem a pacientskými organizacemi na celém světě.

Preventivní onkologické programy

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). IARC zkoumá příčiny onkologických onemocnění a mechanismy kancerogeneze, a navrhuje vědecké strategie pro boj proti rakovině. IARC se zabývá epidemiologickým i laboratorním výzkumem; vědecky podložené informace pak šíří pomocí publikací, odborných setkání, kurzů a výzkumných pobytů.
Česká onkologická společnost (ČOS) je odborná společnost ČLS JEP, která sdružuje specialisty v oboru onkologie a usiluje mj. o neustálé zlepšování zdravotnické péče o onkologické pacienty.

Hodnocení kvality života

SF-36.org je komunita, která se zaměřuje na objektivní hodnocení zdravotního stavu pomocí nástrojů SF.

 

Nahoru