česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Projekty METODA

Management metastatického kostního postižení u pokročilých solidních nádorů: Hodnocení kvality/kontrola kvality v reálné klinické praxi.


URL URL: http://metoda.registry.cz

Pro léčbu onkologických pacientů s metastatickým karcinomem bisfosfonáty byla vypracována evropská doporučení*, ve kterých jsou stanovena pravidla léčby bisfosfonáty (BP) pro jednotlivé diagnózy. Cílem projektu METODA je sledovat dodržování těchto doporučení a testovat metodiku hodnocení kvality zdravotní péče. Díky vyhodnocení sledovaných parametrů mohou být navrženy postupy, které ještě zlepší péči poskytovanou onkologickým pacientům. V rámci projektu METODA bude sledován také výskyt kostních příhod (SRE), neboť ty mají významný vliv na kvalitu života onkologických pacientů s kostními metastázami.

* Aapro M, Abrahamsson PA, Body JJ, Coleman RE, Colomer R, Costa L, Crinò L, Dirix L, Gnant M, Gralow J, Hadji P, Hortobagyi GN, Jonat W, Lipton A, Monnier A, Paterson AH, Rizzoli R, Saad F, Thürlimann B. 2008. Guidance on the use of bisphosphonates in solid tumours: recommendations of an international expert panel. Annals of Oncology 19(3):420-432.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
  • Partneři: 7 onkologických pracovišť v České republice
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu METODA
METODA: Management metastatického kostního postižení u pokročilých solidních nádorů: Hodnocení kvality/kontrola kvality v reálné klinické praxi.


Zpět

Nahoru