česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Projekty EURAMOS 1

Randomizovaná klinická studie Evropské a americké skupiny pro studium osteosarkomu (EURAMOS), která usiluje o optimalizaci léčebné strategie pro operabilní osteosarkom, a to v závislosti na histologické odpovědi na neoadjuvantní léčbu.


URL URL: http://www.euramos.org

EURAMOS 1 je společná klinická studie čtyř celosvětově významných osteosarkomových skupin (COG, COSS, EORTC/MRC, SSG). Hlavním cílem této spolupráce je optimalizace léčby pacientů trpících osteosarkomem. Studie se mohou zúčastnit pacienti s operabilním vysoce pokročilým osteosarkomem, pro které je vhodná neoadjuvantní chemoterapie, a jejichž nádor se nachází v končetinách nebo v osovém skeletu, ať už je lokalizován nebo jsou přítomny primární metastázy. S ohledem na značný prognostický význam odpovědi na neoadjuvantní chemoterapii jsou zúčastnění pacienti dále rozděleni do dvou skupin.

Všem účastníkům studie je v indukčním režimu podána standardní kombinovaná chemoterapie, spočívající ve dvou cyklech cisplatiny a doxorubicinu a čtyř cyklech metotrexátu (MAP). Po zotavení pacienta z chemoterapie následuje chirurgická resekce nádoru. Pooperační léčbu pak určuje histologická odpověď nádoru:

  • Pacienti s dobrou odpovědí (méně než 10 % přeživších nádorových buněk) jsou randomizováni do dvou skupin: první skupina pokračuje pouze v léčbě MAP; druhá skupina pokračuje rovněž v léčbě MAP, ale v rámci udržovací léčby je těmto pacientům navíc podán pegylovaný interferon alfa.
  • Pacienti se špatnou odpovědí (10 a více % přeživších nádorových buněk) jsou rovněž randomizováni do dvou skupin: první skupina pokračuje pouze v léčbě MAP, zatímco druhé skupině pacientů je kromě MAP navíc podán ifosfamid a etoposid (tzv. léčba MAPIE).

Další důležité informace:

  • Odborný garant: Evropská a americká skupina pro studium osteosarkomu (EURAMOS)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách skupiny EURAMOS


Zpět

Nahoru