česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Projekty CZ-ONCO(Q)

Hodnocení výsledků onkologické péče v podmínkách českého zdravotnictví.


URL URL: http://www.oncoq.cz

CZ-ONCO(Q) byl iniciován jako projekt, který vytvoří zázemí „hodnocení výsledků onkologické péče založenému na důkazech“ na všech organizačních úrovních českého zdravotnictví. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit přesné a relevantní vyhodnocení dostupných dat o kvalitě, výsledcích a ekvitě zdravotní péče. Nejviditelnějším výstupem projektu bude centralizovaný informační servis na populační úrovni, který bude veřejně prezentován na internetu. Projekt CZ-ONCO(Q) také poskytne datovou a informační podporu komplexním onkologickým centrům (KOC), která úspěšně fungují již od roku 2006.


Zpět

Nahoru