česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Projekty IKARUS - Incidence Kostních příhod u nÁdoRU prSu

Cílem projektu IKARUS je přinést kvalitní data o incidenci kostních příhod (tzv. SRE – skeletal related events) u pacientek s karcinomem prsu léčených v České a Slovenské republice.


URL URL: http://ikarus.registry.cz

Projekt IKARUS je multicentrická, neintervenční epidemiologická a explorativní studie, která má prospektivní a retrospektivní část. Cílem projektu je přinést kvalitní data o incidenci kostních příhod (tzv. SRE - skeletal related events) u pacientek s karcinomem prsu léčených v České a Slovenské republice. Do projektu bude zařazeno celkem 1300 pacientek, z toho 650 v retrospektivní a 650 v prospektivní části. Celkem 900 pacientek bude zařazeno v České republice, 400 pacientek ve Slovenské republice.

  • Odborný garant: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (Česká onkologická společnost ČLS JEP)
  • Podpora: Novartis s.r.o.
  • Partneři: 14 onkologických pracovišť z České republiky, 12 onkologických pracovišť ze Slovenska
  • Počet záznamů: 766 (k 09.03.2009)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu IKARUS
IKARUS: Mezinárodní klinický registr pacientek s pokročilým karcinomem prsu a kostními metastázami, které jsou léčeny bisfosfonáty.


Zpět

Nahoru