česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Projekty

CZ-ONCO(Q)

Hodnocení výsledků onkologické péče v podmínkách českého zdravotnictví.

Podrobnosti Detail

EURAMOS 1

Randomizovaná klinická studie Evropské a americké skupiny pro studium osteosarkomu (EURAMOS), která usiluje o optimalizaci léčebné strategie pro operabilní osteosarkom, a to v závislosti na histologické odpovědi na neoadjuvantní léčbu.

Podrobnosti Detail

IKARUS - Incidence Kostních příhod u nÁdoRU prSu

Cílem projektu IKARUS je přinést kvalitní data o incidenci kostních příhod (tzv. SRE – skeletal related events) u pacientek s karcinomem prsu léčených v České a Slovenské republice.

Podrobnosti Detail

METODA

Management metastatického kostního postižení u pokročilých solidních nádorů: Hodnocení kvality/kontrola kvality v reálné klinické praxi.

Podrobnosti Detail
Nahoru