česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Centrum pro onkologii založenou na důkazech (CEBO) Programová rada

Programová rada je hlavním řídícím orgánem CEBO. Všechny aktivity realizované jako aktivity CEBO musí být řádně schváleny Programovou radou. Programová rada pravidelně informuje o své činnosti Vědeckou radu prostřednictvím Zprávy o činnosti. Pravomoci a způsob hlasování Programové rady jsou popsány v organizačním řádu CEBO ( PDF soubor, 56 kB).

Programová rada CEBO je jmenována ředitelem Institutu biostatistiky a analýz na dobu určitou (12 měsíců):

Předseda: doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD.
Členové: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
MUDr. Igor Andrašina, CSc.
MUDr. Jiří Gatěk, PhD.
MUDr. Igor Kiss
doc. MUDr. Jozef Mardiak, PhD.
prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Jana Prausová
MUDr. Jozef Šufliarsky
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Nahoru