česká verze | english version
CEBO | klinické hodnocení | klinické studie | plánování | organizace | zpracování dat | interpretace výsledků

Centrum pro onkologii založenou na důkazech (CEBO)

Stáhněte si:
 Organizační řád CEBO (PDF soubor, 56 kB)

CEBO je samostatné oddělení Institutu biostatistiky a analýz LF a PřF MU (IBA). Vzniklo jako nezávislé akademické pracoviště věnující se osvětě a realizaci nezávislých, výzkumně orientovaných klinických studií. CEBO je řízeno Programovou radou a kontrolováno Vědeckou radou.

Hlavním cílem je:

  • vzdělávací a osvětová činnost v oblasti plánování, organizace, zpracování dat a interpretaci výsledků klinických hodnocení,
  • rozvoj mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními subjekty v oblasti mezinárodních klinických hodnocení,
  • komunikace se státními regulačními autoritami ve věci možnosti zlepšení podmínek pro realizaci nekomerčních klinických hodnocení.

CEBO se zabývá těmito typy projektů v oblasti onkologie:

  • klinická hodnocení fáze II,
  • klinická hodnocení fáze III,
  • klinická hodnocení fáze IV,
  • vědecké projekty (registry),
  • edukační činnost.

Při řešení onkologických klinických hodnocení fáze II, III a IV na sebe IBA přebírá plnou odpovědnost zadavatele za veškeré zajištění a kontrolu kvality.

Nahoru